Alla miljövänner, se hit! Då det sista som lämnade Pandoras låda var hoppet, så är även det sista som lämnar oss även vårt hopp. Och, även om koldioxidutsläppen befinner sig kvar i atmosfären 100 år efter att de släppts ut och att Eart hour skriver på Kulturtavlorna att världen har feber så gäller det att i sådana stunder se till det fina och det positiva som vi människor faktiskt gör. De flesta ser betsson är ett spelföretag. Detta med all rätt. Men genom att ha kännedom om att de satsar på forskning om spelmissbruk, ett narkotikafritt samhälle men även har en stark miljöpolicy där de miljökompenserar alla resor som görs inom koncernen får vi en annan bild av företaget.

Min stora dag

Betsson verksamhet handlar om spel och att människor drömmer och får sina drömmar förverkligade. Ett av de verksamheter som företaget stödjer är även stiftelsen Min stora dag som jobbar för att sjuka barn, 3 – 18 år, ska få möjlighet till att få förverkliga sina drömmar. Hela denna verksamhet bygger på volontärer och frivilligas hjälp ditt att hjälpa dessa barn. Och att Betsson gör det betyder mycket.

Företagen skänker

Det är som sagt svårt ibland att veta vilka företag som står bakom olika organisationer och vilket enormt stöd de ger. 2011 donerade företag 681 miljoner kronor till olika organisationer med 90-konto. Här är några svenska företag, förutom Betsson, som skänker pengar eller donerar föremål:

  • IKEA
  • H&M
  • Telia Sonera
  • Volvo
  • Skanska.

Ja, att allt fler företag börjar ta ett större ansvar visar på att vi tröttnat på trötta rapporter om hur dåligt vår planet mår. Det är en hårfin kan på hur mycket företagen ska skylta med sitt arbete för människor och miljö – detta då det kan tolkas som green washing om de skyltar med det för mycket. Men, oavsett så säger vi bra jobbat Betsson och alla andra företag som drar sitt strå till stacken! Ni behövs och vi på gräsrotsnivå behövs också. Det är det som är det vackra att när vår jord mår bra så kan vi tacka varandra. Låt alltid hoppet finnas kvar i oss så våra barnbarns barn kommer ha en vacker och grön framtid.