Att förnyelsebar energi såsom vind,- vatten- och solenergi är betydligt bättre än kärnkraftverk är det ingen som sätter emot. Men, vattenkraftverk är inte bara guld och gröna skogar, utan sätter laxen i en svår knipa.

Att både lax och öring nu blivit ett problem i och med vattenkraftverken är något som måste lösas snabbt. Att säga att laxen som dör är ett nödvändigt ont för att använda förnyelsebar energi är att inte vilja ta tag i ett problem som går att lösa. Det finns över 2000 vattenkraftverk i Sverige, och av dessa så är det endast 3% som har passager för fiskarna att hoppa genom. Varför det tar så lång tid, och varför inte de stora bolagen för något är för att det ännu inte finns någon lagstiftning om att de ska vara obligatoriskt att bygga faunapassager. Då vattenkraften står för hälften av elförsörjningen är det en svår strid att ta.

Miljöpåverkan

Om man jämför vattenkraften med övriga energikällor kan man konstatera att det är den källa som har minst påverkan på vår miljö. Men, ser man till den biologiska mångfallden så har den störst negativ påverkan. Då kraftverken lyder under en dom som stadgades redan 1918 om att de inte behöver släppa ut något vatten genom kraftverken, gäller det att med den nya vetskapen om hotet mot djurlivet och den biologiska mångfalden ta sitt ansvar och bygga passager så laxen både kan ta sig upp för strömmen och leka, men även ner igen utan att riskera att hamna i kraftverkens våld. Varför vattenkraft är så pass effektiv som den faktisk är, är på grund av dess anpassning: den är reglerbar och beroende konsumtion av el och årstid kan man reglera produktionen. Dock krävs större produktion under vintermånaderna, vilket gör att kraftverken släpper mer vatten. Detta är inget naturligt flöde och får konsekvenser för djurlivet.

Hot mot den biologiska mångfalden

Det är viktigt att värna om den biologiska mångfalden.

  • Att det endast finns 100 fauna-passager i Sverige och endast en handfull vägar att säkert ta sig ner igen handlar både om biologiska, tekniska men samtidigt om ekonomiska förutsättningar.
  • Det är respektive anläggning som avgör förutsättningarna till ett levande- eller ett dörr hav.
  • Att vattenkraftverken sätter ut odlad lax och öring för att kompensera väger ändå inte upp.
  • Med en kompensation på 2 500 000 framodlade fiskar gör att de vilda blir ännu mer lidande då man tar deras mat – krill, för att föda upp den odlade fisken.

Att värna om miljön

Ska man se till vår påverkan på miljön i stort och vilka avtryck vi gjort på senare tid kommer det få många av oss att bli veganer och flytta ut på landsbygden. Genom att engagera sig i miljöfrågor väcker vi intresset och kan lyfta upp stora och jobbiga frågor till ytan. Sedan handlar det mycket att stora byggföretag och statliga verk ta sitt miljöansvar och gör undersökningar på vad man kan bygga och var man helst ska avstå. Att använda sig av ett oberoende företag som Metron som är inriktade på mark- och anläggningsteknik gör att en rätt grund läggs för projektet.