De senaste åren har det talats mycket om peak oil, eller på svenska oljeproduktionstoppen. Detta är den tidpunkt då utvinningen av olja når sin kulmen. Efter den punkten kommer produktionen av råolja att minska, tills man är nere på så låga nivåer att det inte längre finns någon oljeutvinning att tala om.

Vindkraftverk

När denna punkt kommer att vara uppnådd är omstritt. Många, framför allt inom oljeindustrin, hävdar att toppen ligger en bit framåt i tiden. Dessa optimister placerar toppen någonstans på 2030-talet, vilket innebär att det ändå inte är så många år kvar.  Att få fram alternativa energikällor är därför brådskande. Det finns många olika energikällor som kan tjäna som ersättning för oljan, men inget av dem är lika mångsidigt som olja. I framtiden kommer man att få förlita sig på olika typer av biobränsle, men även på el framställd av elementen.

Förnybar el

Vindkraftverk väcker ont blod hos vissa då de anses förfula miljön och utgöra en risk mot människors säkerhet. De är heller inte lika effektiva som stora vattenkraftverk, även om de är betydligt mer skonsamma mot miljön. Det bästa är att placera dem till havs, på platser där det blåser nästan hela tiden.

På land och i mindre skala finns det många olika alternativ. En intressant lösning presenterades nyligen till staden Masdar, som ska byggas i Abu Dhabi. Myndigheterna där utlyste en tävling där det gällde att presentera ett konstverk som skulle generera el från förnybara källor. Förslaget vann inte, men har ändå väckt en hel del uppmärksamhet. Det rör sig om 1203 stycken 55 meter höga stammar av kolfiber, som svänger i vinden. Genom svängningarna som vinden skapar alstras elektricitet som används till att tända LED-lampor i stammarnas toppar. Och det är väl detta som är nackdelen med projektet: elen som produceras räcker inte särskilt långt. Det är dock en idé som förhoppningsvis kan utvecklas ytterligare, och generera substantiella mängder energi i framtiden.