När det kommer till att få fram fina och bra kläder så handlar det om tusentals olika kemikalier som blandas med varandra och när man sedan köper kläderna så finns det fortfarande kvar många farliga kemikalier.

623012-early-educationDagligen så omger vi oss av mängder av kemikalier, det är oundvikligt om vi ska kunna leva i ett samhälle tillsammans med andra som sover skönt, jobbar och sedan unnar sig nöjen. För allt vi tar i som är gjort av människa är mer eller mindre kemikalier i. Enligt ett forskningsprojekt från Stockholms universitet har forskarna nu kunnat se att många av de ämnen som finns kvar när vi köper våra kläder är hälsofarliga och inte ens den ekologiska bomullen kan garantera en giftfri textil.

Tusentals kemikalier i kläderna

Vad man kunde se var att det fanns tusentals kemikalier i kläderna och att det var fler av ämnena som faktiskt inte ens fanns med på de listor som företagen har med var deras kläder innehåller. Kanske tror de att de ska komma undan?

Vi har bara skrapat på ytan, det här är någonting som måste tas itu med. Kläder bärs dygnet runt hela livet. Vi måste ta reda på om kemikalierna går ut i huden och vad som händer i kroppen. Det är mycket svårbedömt och kräver betydligt mer forskning.

Har du barn kan du läsa mer om hur du ska tänka för att se till så ditt barn får i sig så lite som möjligt av alla de giftfria ämnen som omger oss.