När vi bli alltmer intresserade av att leva miljövänligt växer också intresset för grön el. Detta är el som kommer från förnybara energikällor, som etanol, biobränsle eller solen.

Förnybara energikällor har flera fördelar, framför allt ur miljösynpunkt. Men de har även sina nackdelar, som forskare och tekniker arbetar för att komma runt. Många stör sig på vindkraftverk, och överklagar beslut om att bygga dem. Detta är ett känt fenomen i Sverige, men även i USA, vilket Wall Street Journal skriver om. Ironiskt nog klagar folk i princip aldrig på att kärnkraftverk, industrier eller stora serverhallar är estetiskt misshagliga.

Barsebäck, som visas i filmen, är förvisso inte i drift längre, men det finns planer på att bygga ut den svenska kärnkraften. Och ingen protesterar med hänvisning till kulturlandskapet. Det här är kanske en av de största stötostenarna för en utbyggnad av grön el: den ses som främmande, medan mer traditionell elproduktion är ett nödvändigt ont som många accepterar.