När samhället förändras så förändras också riskerna. Detta gör att nya typer av kriser kan bryta ut, och de som arbetar med att förebygga kriser måste därför vara vaksamma på hur samhället utvecklas.

Utvecklingen av kärnenergin under de senaste 70 åren är ett bra exempel. Idag används kärnenergi för att driva ubåtar, och för att framställa elektricitet i kärnkraftverk. Det går dock också att använda energi till atomvapen. Men bara en olycka i ett kärnkraftverk kan ha förödande effekter, jämförbara med en attack med atomvapen. De som arbetar med krishantering måste därför vara vaksamma när det gäller den nukleära situationen i världen.

Vattenförsörjningen

Men det finns även andra områden där samhäller idag är mer sårbart än tidigare, och där faktorer som tidigare setts som betydelselösa får allt större vikt. Vattenfrågan är en sådan fråga, som blir viktigare för varje dag som går. I många länder råder redan idag brist på dricksvatten, och inom en snar framtid kan även Sverige och andra västländer hamna i samma situation.

Det avloppssystem vi har i Sverige medför ett stort slöseri av dricksvatten, som används för att frakta bort avskrädet. Det krävs också stora resurser, i form av bl.a. vatten, för att separera olika beståndsdelar i avfallet och för att rena avloppsvattnet. Om vattentoaletten hade uppfunnits idag hade den knappast blivit någon succé. Men eftersom den är en gammal uppfinning nu så rullar vi på i de invanda hjulspåren.

Enligt bl.a. den indiska aktivisten Vandana Shiva kommer konflikterna i framtiden att handla om vatten snarare än om olja, och det finns vissa sådana tendenser redan i dagens konflikt mellan Israel och Palestina.