Sverige har under stora delar av året ett kallt klimat, vilket gör att bostadshus och andra fastigheter måste värmas upp. En stor del av den energi som varje år produceras i Sverige används till uppvärmning av olika slag. Det finns dock mer eller mindre energismarta sätt att värma upp en fastighet på.

Allra bäst ur energisynpunkt är passivhus. De värms upp av den kroppsvärme som alstras av människorna som uppehåller sig i fastigheten.

Passivhus behöver inget uppvärmningssystem. Huset är så välisolerat att det räcker med värmen från husets personer, hushållsmaskiner och lampor. Genom ett ventilationssystem återvinner man värmen i luften och kan bo utan dyra uppvärmningskostnader.

Ett passivhus kräver mer material vid konstruktionen, och blir därför dyrare att bygga. Å andra sidan sparar man in dessa kostnader i längden, eftersom man inte behöver betala för uppvärmningen. Det är dock svårt att bygga om befintliga byggnader till passivhus.

Element

Om man inte bygger nytt

En annan energieffektiv lösning, om än inte lika effektiv som att bo i ett passivhus, är att installera en bergvärmepump. Det är dock inte heller möjligt att göra överallt, eftersom man måste borra ett hål ett hundratal meter ned i berggrunden, och att detta inte är görbart på alla tomter.

En bergvärmepump hämtar värme från vatten i berggrunden, men det finns även andra typer av värmepumpar. Ett exempel är en luft/luft-värmepump, som återvinner den värme som förs ut från en fastighet av ventilationssystemet. Värmen kan även hämtas från vattnet i en sjö eller ett annat vattendrag. Alla former av värmepumpar är effektiva, även om bergvärmepumpen utan tvekan är mest effektiv.