Återvinn för miljön är något vi hör mer och mer om idag. Att återvinna är en självklarhet för de allra flesta. I de flesta hushåll ser man idag hur de boende har en hink för komposterbara produkter som till exempel matrester, en kasse för pappersåtervinning, en för glas och en för aluminiumburkar. Allt detta kan man återanvända eller återvinna. Att återanvända material och förpackningar är viktigt både för ekonomin och för miljön. I takt med att miljömedvetandet har ökat kraftigt hos oss människor är det allt fler som idag faktiskt drar sitt strå till stacken, bland annat genom att återvinna i hemmet.

Ett annat sätt att värna om miljön är självklart genom transporter. Att åka kommunalt istället för att köra bil varje dag, att samåka istället för att åka en och en, att promenera istället för att köra de få kvarter som det faktiskt är till matbutiken, är små knep som vi alla borde använda oss mer av. Idag är många människor alldeles för bekväma när det kommer till hur vi tar oss från punkt A till punkt B. Att promenera i 20 minuter istället för att köra bil i 10 är faktiskt inte så jobbigt. När man väl vant sig med att gå eller cykla till arbetet, affären eller träningen så märker man ganska snabbt hur skönt det faktiskt är.

Att dessutom köpa så mycket ekologiska, obesprutade råvaror som möjligt är ett annat sätt att bidra till en fortsatt frisk planet. Tänk efter innan du tar bilen nästa gång, släng inte aluminiumburkarna i hushållssoporna och välj det ekologiska alternativet nästa gång du är i affären så är du med och bidrar till en bättre och mer välmående värld.